מאמרים

לימודים ועבודה – איך משלבים ביניהם - חלק שני

אז כיצד בכל זאת מצליחים סטודנטים רבים כל כך לסיים את התואר מדי שנה? ובכן, חלק גדול מאוד מהם פשוט נתמך כלכלית על ידי הוריו. בנוסף, מנסים הסטודנטים להשיג מלגות לימודים – קיימות מלגות כאלו מסוגים שונים המוענקות על ידי מוסדות שונים, ביניהן מלגות לשכר הלימוד, מלגות קיום או שניהם יחד. על ידי כך מוקל במעט הלחץ הכלכלי על הסטודנט והוא מתפנה קצת יותר ללימודים עצמם, אך גם מלגות אלו בדרך כלל אינן מספיקות.

הפתרון האמיתי לבעיה הזו צריך לבוא מכיוון המדינה – על הממשלה להפנות תקציבי ענק לסבסוד לימודים גבוהים לאזרחיה. אחרי הכול, מדובר כאן בכספי המיסים שכל אותם אזרחים טובים משלמים, ואותו כסף יחזור מאוחר יותר למדינה בצורה עקיפה – אחוז גבוה יותר של אנשים משכילים במדינה משמעו רמה תרבותית- אינטלקטואלית גבוהה יותר ותוצר לאומי גבוה יותר. אדם משכיל הוא אדם יצרני יותר, אין ספק לגבי כך...

אם ראשי המדינה לא מאמינים הם יכולים לקחת כדוגמה את מדינות צפון מערב אירופה בהן מוענקות סובסידיות רחבות לאזרחים המעוניינים ללמוד. התוצאות ניכרות ביצרנות המדינה וברמת החיים בה.

חזרה לחלק ראשון