מאמרים

פסיכומטרי – הבעייתיות שבמבחן

פסיכומטרי – הבעייתיות שבמבחן

כל אחד המעוניין להירשם ללימודים אקדמאיים בארץ נדרש לעבור לפני כן מבחן פסיכומטרי, אותו מבחן הבוחן את הסטודנטים לעתיד במגוון שאלות מתחומים כמותיים, מילוליים ובשפה האנגלית.

אותו מבחן פסיכומטרי קיבל בארץ שם של מבחן אימתני ומעורר אימה, אשר מפלה לרעה אנשים אשר פוטנציאל הלמידה שלהם מצוין, פשוט הם לא מתפקדים טוב במצבי לחץ, דוגמת היבחנות במבחן פסיכומטרי.

טענותיהם העיקריות של המתלוננים על אופיו של המבחן נחלקות לשני טיעונים עיקריים:

הראשון נוגע ללחץ הזמן. במבחן הפסיכומטרי נשאלים הנבחנים כ 25 עד 30 שאלות בכל פרק (סה"כ ישנם 8 פרקים), כאשר לכל פרק מוקצבות 25 דקות בדיוק, ולא שנייה אחת מעבר. בעקבות כך, כל שאלה שאתה לא מצליח לענות עליה או שבזבזת עליה יותר מדקה, אוטומאטית מכניסה אותך ללחץ, שכן לא יישארו לך מספיק דקות בשביל לענות על שאר השאלות בפרק. עכשיו, כאשר אתה בלחץ, יהיה לך קשה עוד יותר לפתור את השאלות, ייקח לך יותר זמן והלחץ ילך ויגבר. זה בתורו, ישפיע עוד יותר על רמת הביצועים, וחוזר חלילה...

כך, טוענים המתנגדים לצורת המבחן הנוכחית, בעקבות תפקוד לא מושלם תחת לחץ זמן – תכונה המאפיינת אנשים רבים, מקבלים חלק מהנבחנים ציון גרוע אשר חורץ את גורלם להמשך הדרך (לא יתקבלו למוסד הלימודים בו הם חפצים ללמוד, לא יתקבלו למקצוע שמעניין אותם, וכד').

המשך מאמר