מאמרים

פסיכומטרי – הבעייתיות שבמבחן - חלק שני

הטיעון השני נוגע למגוון הרחב של נושאים בהם נוגעות שאלות המבחן. לשם מה צריך מי שמעוניין ללמוד קולנוע או פילוסופיה להבחן בשאלות כמותיות ולדעת לפתור בעיות במתמטיקה? שואלים המתנגדים לפסיכומטרי. הצורך לעסוק במגוון רחב כל כך של תחומים אשר הנבחן יודע מראש כי בחלק מהם הוא לא פה ממש מתמצא או מתעניין, מתסכל, מייאש ומוציא מראש את כל החשק ללכת וללמוד.

ייתכן כי בחלק מטיעוניהם צודקים המתנגדים למתכונת המבחן הנוכחית. אבל רק נעלה טיעון נגד אחד לטענותיהם:

קודם כל, מי שמעוניין להירשם ללימודים הומאניים (קולנוע, פילוסופיה, ספרות וכד') לא צריך לדאוג יותר מדי לתוצאת הפסיכומטרי שלו בפרקים העוסקים במתמטיקה. מוסדות הלימוד השונים מתעניינים בציונים בפרקים הספציפיים הרלבנטיים למסלול הלימודים המיועד. זה לא עובד כך בצורה מושלמת, אבל אפשר לומר שקיימת התחשבות מסוימת.

מעבר לכך, ניתן בהחלט להבין לטענותיהם של המתנגדים האומללים. יש מקום לשקול שוב האם קיימת דרך טובה יותר לערוך את מבחן הסינון והקבלה העיקרי של מוסדות הלימוד בישראל.

חזרה לחלק ראשון